ร่วมรับเสด็จฯ

 • 9 images
 • 11/16/2016
 • ๑๒.๔ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.พร้อมคณะฯ เป็นผู้แทนสมาคมแม่บ้าน ทบ....

ร่วมลงนามถวายพระพร

 • 17 images
 • 11/16/2016
 • ๑๒.๑ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ. พร้อมด้วยคณะสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ. ได้ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ...

ทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริ

 • 20 images
 • 11/16/2016
 • ๑๒.๒ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ. พร้อมคณะ  ทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริ พื้นที่ จว.พิษณุโลก แพร่ น่าน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘  ก.ย. ๕๙...

ร่วมงานเปิดร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

 • 11 images
 • 11/16/2016
 • ๑๒.๓ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ. พร้อมคณะ  ร่วมงานเปิดร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน...