ร่วมรับเสด็จฯ

  • 9 images
  • 11/16/2016
  • ๑๒.๔ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.พร้อมคณะฯ เป็นผู้แทนสมาคมแม่บ้าน ทบ....

ร่วมลงนามถวายพระพร

  • 17 images
  • 11/16/2016
  • ๑๒.๑ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ. พร้อมด้วยคณะสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ. ได้ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ...

ทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริ

  • 20 images
  • 11/16/2016
  • ๑๒.๒ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ. พร้อมคณะ  ทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริ พื้นที่ จว.พิษณุโลก แพร่ น่าน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘  ก.ย. ๕๙...

ร่วมงานเปิดร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

  • 11 images
  • 11/16/2016
  • ๑๒.๓ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ. พร้อมคณะ  ร่วมงานเปิดร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน...