เยี่ยมกำลังพล

 • 7 images
 • 11/16/2016
 •  ๑.๒  ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ เข้าเยี่ยมกำลังพลคลอดบุตร  ณ โรงพยาบาลกรุงธน  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ...

แจกจ่ายขนมไหว้พระจันทร์

 • 8 images
 • 11/16/2016
 • ๑.๒ จก.กบ.ทบ.  แจกจ่ายขนมไหว้พระจันทร์ที่ได้รับมอบจากสมาคมแม่บ้านทหารบก จำนวน ๒๐๐ ชิ้นให้กับกำลังพล กบ.ทบ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ต.ค. ๕๙

ประชุมแม่บ้านครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

 • 9 images
 • 11/16/2016
 • ๑.๑ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ ประชุมแม่บ้านครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม รร.กบ.ทบ. เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ต.ค.๕๙

  ผู้ร่วมงาน  ...