ร่วมส่งเสด็จฯ

 • 19 images
 • 11/21/2016
 • ๒.๓ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ ร่วมส่งเสด็จฯ พร้อมถวายพวงมาลัยข้อพระกร พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ...

จัดกิจกรรมสอนการทำขนมเปี๊ยะ

 • 11 images
 • 12/02/2016
 • ๒.๑๐ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ. และคณะ จัดกิจกรรมสอนการทำขนมเปี๊ยะ โดยมีพล.ต.หญิง มาลินี  พิพิธกุล เป็นวิทยากรมาให้ความรู้กับกำลังพล กบ...

ร่วมงานตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์

 • 15 images
 • 12/02/2016
 • ๒.๙ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ. เข้าร่วมงานตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรของ

  สมาคมแม่บ้านทหารบก  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ...

จิตอาสาไปร่วมให้บริการอาหารและน้ำดื่ม

 • 25 images
 • 11/21/2016
 •                    ๒.๕ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ...

รับการอบรมให้ความรู้เรื่อง "รู้ทันโรคติดเชื้อไข้ซิก้า"

 • 20 images
 • 11/21/2016
 • ๒.๕ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ  เข้าร่วมรับการอบรมให้ความรู้เรื่อง "รู้ทันโรคติดเชื้อไข้ซิก้า"...

ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมแม่บ้านทหารบก ครั้งที่ ๑

 • 8 images
 • 12/02/2016
 • ๒.๘ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมแม่บ้านทหารบก ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...

เข้าเยี่ยมชมและศึกษาโครงการศูนย์การเรียนรู้ สพ.ทบ.

 • 20 images
 • 11/18/2016
 • ๒.๑ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ พร้อมด้วยกำลังพล กบ.ทบ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาโครงการศูนย์การเรียนรู้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริม...

สอนการทำกล้วยแขก ให้กับกำลังพล กบ.ทบ.

 • 19 images
 • 11/21/2016
 • ๒.๔ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ  เข้าร่วมกิจกรรมสอนการทำกล้วยแขก โดยการเชิญวิทยากรมา ให้กับกำลังพล กบ.ทบ. เพื่อเสริมรายได้...

โครงการศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมเบเกอรี่

 • 38 images
 • 11/14/2016
 • ๒.๒ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.  มอบหมายให้ พ.ต.อ.หญิง อัธยา   รุ่งอุทัย เป็นผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ...

จิตอาสา

 • 6 images
 • 01/20/2017
 • ๒.๑๑ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ 

  เป็นจิตอาสาไปร่วมให้บริการอาหารและน้ำดื่มกับประชาชนทั่วไป

  ...

กิจกรรมสอนการทำข้าวต้มมัด

 • 1 subalbums 19 images
 • 01/20/2017
 • ๒.๑๑ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ. และคณะ

  จัดกิจกรรมสอนการทำข้าวต้มมัด โดยมีนางรัชนีวรรณ 

  ละออเอี่ยม...