จก.กบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาคารที่พักนายทหารประทวน ของ กบ.ทบ. ในพื้นที่กรมยุทธศึกษาทหารบก

10/18/2016

เมื่อ ๒๓ ส.ค. ๕๙ พล.ท. ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาคารที่พักนายทหารประทวน ของ กบ.ทบ. ในพื้นที่กรมยุทธศึกษาทหารบก ตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ที่ต้องการให้หน่วยใน ทบ. ดูแลความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลชั้นผู้น้อย โดยเฉพาะการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการบำรุงรักษาขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน

กบ.ทบ (...)