ร่วมรับเสด็จ

 • 6 images
 • 11/08/2016
 • ๖.๒ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.พร้อมคณะฯ เป็นผู้แทนสมาคมแม่บ้าน ทบ....

ส่งมอบสิ่งของ

 • 15 images
 • 11/08/2016
 • ๖.๔ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ. พร้อมคณะฯ ร่วมกิจกรรมในการส่งมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการจัดงานกาชาดของสมาคมแม่บ้าน ทบ. ประจำปี ๒๕๕๙ ...

ร่วมลงนามถวายพระพร

 • 5 images
 • 11/08/2016
 • ๖.๖ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ. พร้อมด้วยคณะสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ. ได้ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ...

ร่วมงานแสดงความยินดี

 • 11/08/2016
 • ๖.๑ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.พร้อมคณะฯ  ร่วมงานแสดงความยินดีฯของสมาคมแม่บ้านทหารบก เมื่อวันพุธที่  ๒ มี.ค. ๕๙

  ...

กิจกรรมการจำหน่ายเสื้อ

 • 15 images
 • 11/08/2016
 • ๖.๓ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ. พร้อมคณะฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมในการจำหน่าย เสื้อคอวีแขนสั้นพร้อมบัตรอวยพร ...

ร่วมงานแถลงข่าวงานกาชาด

 • 8 images
 • 11/08/2016
 • ๖.๕ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ. พร้อมคณะฯ ร่วมงานแถลงข่าวงานกาชาด ณ สมาคมแม่บ้าน ทบ. ถ.วิภาวดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๔ มี.ค. ๕๙

  ...

มอบสิ่งของ 23 มี.ค. 59

 • 31 images
 • 10/19/2016

ร่วมพิธีเปิดงานกาชาด

 • 6 images
 • 11/08/2016
 • ๖.๗ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ. ร่วมพิธีเปิดงานกาชาด  ณ ร้านสมาคมแม่บ้านทหารบก ณ สวนอัมพร เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มี.ค. ๕๙

  ผู้ร่วมงาน...

งานแถลงข่าว 24 มี.ค. 59

 • 13 images
 • 10/19/2016

เปิดงานกาด 30 มี.ค. 59

 • 6 images
 • 10/19/2016
 • เปิดงานกาด

  เปิดงานกาด

  เปิดงานกาด