วันที่ 3 ธันวาคม 2559

 • 19 images
 • 12/09/2016
 • ๓.๓ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ  เป็นจิตอาสาไปร่วมให้บริการอาหารและน้ำดื่มกับประชาชนทั่วไป เต็นท์สมาคมแม่บ้านทหารบก ณ...

วันที่ 4 ธันวาคม 2559

 • 12 images
 • 12/09/2016
 • ๓.๔ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ  เป็นจิตอาสาไปร่วมให้บริการอาหารและน้ำดื่มกับประชาชนทั่วไป เต็นท์สมาคมแม่บ้านทหารบก ณ...

วันที่ 5 ธันวาคม 2559

 • 12 images
 • 12/09/2016
 • ๓.๕ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ  เป็นจิตอาสาไปร่วมให้บริการอาหารและน้ำดื่มกับประชาชนทั่วไป เต็นท์สมาคมแม่บ้านทหารบก ณ...

วันที่ 6 ธันวาคม 2559

 • 17 images
 • 12/09/2016
 • ๓.๖ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ  เป็นจิตอาสาไปร่วมให้บริการอาหารและน้ำดื่มกับประชาชนทั่วไป เต็นท์สมาคมแม่บ้านทหารบก ณ...

ร่วมถวายภัตตาหารเพล

 • 1 subalbums 10 images
 • 01/19/2017
 • ๓.๑๐ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะพร้อมกำลังพล กบ.ทบ.

  ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร  เมื่อวันพุธที่...

ร่วมกันทำเค้กกล้วยหอม

 • 14 images
 • 12/10/2016
 • ๓.๒ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ พร้อมด้วยกำลังพล กบ.ทบ. ร่วมกันทำเค้กกล้วยหอม จำนวน ๖๙๙ ชิ้น...

ร่วมการประชุมสมาชิกแม่บ้านทหารบก

 • 20 images
 • 12/10/2016
 • ๓.๗ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. และคณะ...

นำขนมเปี๊ยะไปมอบให้สมาคมแม่บ้านทหารบก

 • 15 images
 • 12/10/2016
 • ๓.๑ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ พร้อมด้วยกำลังพล กบ.ทบ. ทดลองทำขนมเปี๊ยะ ตามการอบรมฯ และได้นำไปมอบให้สมาคมแม่บ้านทหารบก, หน่วยขึ้นตรง...

เข้าร่วมบรรจุสิ่งของในถุงยังชีพพระราชทาน

 • 20 images
 • 12/10/2016
 • ๓.๘ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. และคณะ เข้าร่วมบรรจุสิ่งของในถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิเพื่อนพื่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย ณ...

ประชุม2

 • 10 images
 • 01/19/2017
 •  ๓.๙ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ

  ประชุมแม่บ้านครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม รร.กบ.ทบ.

  เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธ.ค.๕๙...