ร่วมรับเสด็จฯ

 • 14 images
 • 11/14/2016
 • ๑๐.๑ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ  ร่วมรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ

  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ...

ร่วมลงนามถวายพระพร

 • 15 images
 • 11/14/2016
 • ๑๐.๓ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.และสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.พร้อมคณะนายทหารสัญญาบัตร ในสังกัด กบ.ทบ.ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้...

เข้าร่วมกิจกรรมเด็กพิเศษ

 • 20 images
 • 11/14/2016
 • ๑๐.๒ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.และคณะ  เข้าร่วมกิจกรรมเด็กพิเศษ ณ แหล่งสมาคมนายทหารปืนใหญ่ นปอ.   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.ค...

ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพร

 • 26 images
 • 11/14/2016
 • ๑๐.๕ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.และสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.พร้อมคณะนายทหารสัญญาบัตร ในสังกัด กบ.ทบ...

มอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการศึกษาดูงาน

 • 4 images
 • 11/14/2016
 • ๑๐.๗ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.และคณะ  เป็นผู้แทน จก.กบ.ทบ. มอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการศึกษาดูงานของชมรมนายทหารประทวน ลูกจ้าง...

คณะ ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

 • 5 images
 • 11/14/2016
 • ๑๐.๖ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.และคณะ  ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาคารที่พักอาศัยนายทหารประทวน กบ.ทบ....

ชี้แจงโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม.

 • 2 images
 • 11/14/2016
 • ๑๐.๔ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.ชี้แจงโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแก่สมาชิกฯ และชมรมนายสิบ กบ.ทบ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ก.ค. ๕๙

  ...