ร่วมรับเสด็จฯ

 • 10 images
 • 11/08/2016
 • ๗.๔ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ ร่วมรับเสด็จฯ พร้อมถวายพวงมาลัยข้อพระกร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ...

ร่วมถวายภัตตาหารเพล

 • 2 images
 • 11/08/2016
 • ๗.๗ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ  ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดสระเกศ  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ เม.ย. ๕๙

  ...

แสดงความยินดีแก่กำลังพล

 • 6 images
 • 11/08/2016
 • ๗.๓ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.และคณะ แสดงความยินดีแก่กำลังพลที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น  เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เม.ย. ๕๙

  ...

ร่วมงานแสดงความยินดีของสมาคมแม่บ้าน

 • 11/14/2016
 • ๗.๘ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.พร้อมคณะ ร่วมงานแสดงความยินดีของสมาคมแม่บ้านทหารบกแก่สมาชิกที่สามีได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ สโมสรวิภาวดี...

ปฏิบัติหน้าที่ภายในร้านสมาคมแม่บ้านทหารบก งานกาชาด

 • 20 images
 • 11/08/2016
 • ๗.๑ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ. พร้อมด้วยคณะสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ภายในร้านสมาคมแม่บ้านทหารบก งานกาชาด ...

ร่วมกิจกรรมสัมมนาการพัฒนาระบบราชการของ กบ.ทบ.

 • 2 images
 • 11/08/2016
 • ๗.๖ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ  ร่วมกิจกรรมสัมมนาการพัฒนาระบบราชการของ กบ.ทบ. ณ  จว.ช.บ.  เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ เม.ย. ๕๙...

ผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้าน ทบ.

 • 5 images
 • 11/08/2016
 • ๗.๒ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.พร้อมคณะฯ เป็นผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. พร้อมคณะ

  ร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม...

ร่วมกิจกรรมเด็กพิเศษ

 • 1 subalbums
 • 11/08/2016
 • ๗.๕       ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ  เข้าร่วมกิจกรรมของเด็กพิเศษ ณ แหล่งสมาคมนายทหารปืนใหญ่  นปอ....