ร่วมส่งเสด็จฯ

 • 14 images
 • 11/14/2016
 • ๙.๓ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ ร่วมส่งเสด็จฯ พร้อมถวายพวงมาลัยข้อพระกร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ...

ร่วมอวยพรวันเกิด

 • 20 images
 • 11/14/2016
 • ๙.๘ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ  ร่วมอวยพรวันเกิด พล.อ.สมชาย ยังพิทักษ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๓๐ มิ.ย. ๕๙

  ผู้ร่วมงาน ...

ศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ

 • 20 images
 • 11/14/2016
 • ๙.๔ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ ศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ   วันที่ ๑๔-๑๖ มิ.ย. ๕๙

  ผู้ร่วมงาน    ๑.นางสุธิรา ...

ประชุมแม่บ้านครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

 • 13 images
 • 11/14/2016

เข้าเยี่ยมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบก จากหน่วยต่างๆ ในงานมหกรรมธงฟ้า

 • 6 images
 • 11/14/2016
 • ๙.๒ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ.นำคณะแม่บ้านฯ เข้าเยี่ยมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบก จากหน่วยต่างๆ ในงานมหกรรมธงฟ้า ณ...

ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงของ กช. จ.ราชบุรี

 • 20 images
 • 11/14/2016
 • ๙.๗ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ  พร้อมกำลังพล กบ.ทบ. ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงของ กช. จ.ราชบุรี   เมื่อวันพฤหัสบดีที่...

ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของ กบ.ทบ.

 • 18 images
 • 11/14/2016
 • ๙.๕ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ  เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของ กบ.ทบ. ณ รร.กบ.ทบ.  เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิ.ย.๕๙

  ...

ศึกษาดูงาน 23 มิ.ย. 59

 • 22 images
 • 10/19/2016

งานเลี้ยง 30 มิ.ย. 59

 • 132 images
 • 10/19/2016