เยี่ยมชมนิทรรศการ

 • 20 images
 • 11/16/2016
 • ๑๑.๑๐ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ. และคณะ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ”จากขุนเขา...สู่ศิลปาชีพ” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม

 • 3 images
 • 11/14/2016
 • ๑๑.๓ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.และคณะ  ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ ร.ต.เขียน เพชรประดับวงศ์ บิดา พ.อ.สมบัติ...

ร่วมบันทึกเสียงเพลงมาร์ช

 • 20 images
 • 11/14/2016
 • ๑๑.๒ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ ร่วมบันทึกเสียงเพลงมาร์ชสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. ณ ห้องบันทึกเสียง ดย.ทบ.เมื่อวันพุธที่ ๑๐ส.ค....

ประชุมแม่บ้านครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

 • 2 images
 • 11/14/2016
 • ๑๑.๔ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ. ประชุมแม่บ้านครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ สรุปการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อจัดทำวีดีทัศน์ ...

พิธีการเปิดโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

 • 44 images
 • 11/14/2016
 • ๑๑.๘ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ. และคณะ เข้าร่วมพิธีการเปิดโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาคารที่พักอาศัยนายทหารประทวน กบ.ทบ. ในพื้นที่ ยศ...

คณะ ประชุมเตรียมการงานเปิดโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

 • 4 images
 • 11/14/2016
 • ๑๑.๗ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ. และคณะ ประชุมเตรียมการงานเปิดโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาคารที่พักอาศัยนายทหารประทวน กบ.ทบ. ในพื้นที่...

เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 • 17 images
 • 11/16/2016
 • ๑๑.๙ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ. และคณะ เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์...

ร่วมงานวันสถาปนา สม.ทบ.

 • 20 images
 • 11/14/2016
 • ๑๑.๑ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.และคณะ  ร่วมงานวันสถาปนา สม.ทบ.  ณ สมาคมแม่บ้าน ทบ. เมื่อวันพุธที่ ๓ ส.ค. ๕๙   ...

ร่วมกิจกรรม Big cleaning

 • 20 images
 • 11/14/2016
 • ๑๑.๖ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ. และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning  ของกำลังพล

  กบ.ทบ. ณ อาคารที่พักอาศัยนายทหารประทวน กบ.ทบ....

ร่วมบันทึกเทป 23 ก.ค. 59

 • 79 images
 • 10/19/2016