ร่วมชมการแสดงโขนพระราชทาน

 • 25 images
 • 04/09/2019
 • เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐๐๐ น.
  พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก

  ...

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 • 6 images
 • 04/09/2019
 • เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 61 เวลา 1720 พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง

  ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

  พร้อมด้วยสมาชิกฯ...

เข้าชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

 • 12 images
 • 04/09/2019
 • เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๑ พล.ท.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง จก.กบ.ทบ.

  และพ.อ.หญิงพรพิมล โพธิ์ทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก

  สาขา กบ.ทบ....

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กบ.ทบ.

 • 7 images
 • 04/09/2019
 • เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.61เวลา 1800น. พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง

  ประธาน สม.ทบ.สาขา กบ.ทบ. และคณะ ได้ร่วมงาน

  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กบ...