ประชุมครั้งที่1/2562

 • 23 images
 • 01/08/2019
 • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 61 พ.อ.หญิงพรพิมล โพธิ์ทอง ปธ.สม.ทบ.สาขา กบ.ทบ.

  ได้เชิญสมาชิกฯ ที่ปรึกษา และ จนท.ประสานงาน เข้าร่วมประชุมรับทราบ

  ...

งานกาชาด 125 ปี

 • 14 images
 • 01/08/2019
 • เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 61 พ.อ.หญิงพรพิมล โพธิ์ทอง ปธ.สม.ทบ.สาขา กบ.ทบ.

  พร้อมสมาชิกฯ ได้ เข้าร่วมกิจกรรมตักปิงปองของ ร้านสมาคมแม่บ้านทหารบก...