ประชุม

 • 11 images
 • 05/21/2018
 • พ.อ.หญิง พรพิมล  โพธิ์ทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. จัดประชุมสมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ  ...

รับเสด็จฯ

 • 3 images
 • 12/18/2017
 • พ.อ.หญิงพรพิมล โพธิ์ทองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก

  สาขากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก  และคณะฯ ร่วมรับเสด็จฯ

  ...

ชมพระเมรุมาศ

 • 12 images
 • 05/21/2018
 • พ.อ.หญิงพรพิมล  โพธิ์ทองและคณะแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.,พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ., คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน กจบ. รุ่นที่ ๖๐ ...

แสดงความยินดี

 • 4 images
 • 05/11/2018
 •  พ.อ.หญิง พรพิมล  โพธิ์ทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. และสมาชิกฯ ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้แก่สมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ...

พิธีรับ-ส่งหน้าที่

 • 7 images
 • 05/21/2018
 • พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง ปธ.สม.ทบ.สาขา กบ.ทบ. พร้อมด้วยสมาชิกฯ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ...