ร่วมพิธีบำพ็ญกุศลฯ

 • 1 subalbums 6 images
 • 11/09/2018
 • พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง ประธาน สม.ทบ.สาขา กบ.ทบ.

  ได้ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ  2 ปี

  ...

ร่วมงานแสดงความยินดี

 • 01/08/2019
 • พ.อ.หญิง พรพิมล. โพธิ์ทอง. ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.

  ได้เข้าร่วมงานแสดงความยินดีที่คู่สมรสได้รับโปรดเกล้าฯ

  ...

ร่วมงานสวดพระอภิธรมมศพ

 • 6 images
 • 11/09/2018
 • พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.
  พร้อมด้วยคณะสมาชิกแม่บ้านฯ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ

  คุณภัทรวรรณ...

เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯ

 • 10 images
 • 11/09/2018
 • พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ. 
  พร้อมด้วยคณะสมาชิกแม่บ้านฯ ได้เข้าเฝ้าถวาย สักการะสมเด็จพระสังฆราช

  ...

ร่วมงานทอดกฐิน กบ.ทบ.

 • 7 images
 • 11/09/2018
 • พล.ท.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง จก.กบ.ทบ.และพ.อ.หญิงพรพิมล โพธิ์ทอง

  ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. เป็นประธานใน

  ...