ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

 • 5 images
 • 04/09/2019
 • เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 62 เวลา 1030 พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง

  ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก 

  ...

ร่วมชมภาพยนต์

 • 4 images
 • 04/09/2019
 • เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑๐๐ น.
  พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก

  สาขากบ.ทบ. พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน...

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ

 • 4 images
 • 04/09/2019
 • เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 62 เวลา1830 น. พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง

  ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.
  พร้อมด้วยคณะสมาชิกแม่บ้านฯ...

กระเช้าของขวัญเยี่ยมบุพการีกำลังพล กบ.ทบ.

 • 22 images
 • 04/09/2019
 • เมื่อวันที่  4 ม.ค. 62 เวลา 0900 น. พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง

  ประธาน สม.ทบ.สาขา กบ.ทบ. พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.

  ...

รับเสด็จ

 • 4 images
 • 04/09/2019
 • เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 62 เวลา 1620 พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง

  ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

  พร้อมด้วยสมาชิกฯ...