บันทึกเทปถวายพระพร

 • 9 images
 • 08/06/2018
 • พ.อ.หญิงพรพิมล  โพธิ์ทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา

  กรมส่งกำลังบำรุงทหารบกพร้อมด้วยสมาชิก เข้าร่วมบันทึกเทป

  ...

กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง

 • 12 images
 • 08/06/2018
 • เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๑ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ได้กรุณามอบให้

  พ.อ.หญิงพรพิมล  โพธิ์ทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก

  ...

ชมนิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 • 12 images
 • 08/06/2018
 • เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๑ พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง ประธาน

  สม.ทบ.สาขา กบ.ทบ. ได้นำคณะฯ เข้าชมนิทรรศการ

  วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ...