26 ม.ค.60 ปลูกป่าชายเลน

 • 15 images
 • 02/10/2017
 • ๔.๔ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.พร้อมสมาชิกแม่บ้าน

  ร่วมกิจกรรม “โครงการสมาคมแม่บ้านทหารบกร่วมใจปลูกป่าชายเลน

  ช่วยโลก...

5 ม.ค. 60 ร่วมกิจกรรม ในงานวันคล้ายวันสถาปนา รร.กบ.ทบ.

 • 17 images
 • 01/19/2017
 • ๔.๑ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ.

  พร้อมสมาชิกแม่บ้าน  ร่วมกิจกรรม ในงาน

  วันคล้ายวันสถาปนา รร.กบ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๖๐...

9 ม.ค.ทำบุญปีใหม่

 • 15 images
 • 02/10/2017
 • ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ.

  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

  ของสมาคมแม่บ้านทหารบก ณ...

11ม.ค.อวยพรปีใหม่

 • 10 images
 • 02/10/2017
 • ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ

  ร่วมอวยพรปีใหม่คุณนงลักษณ์  ยังพิทักษ์ เนื่องใน

  โอกาสวัน ณ ขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ...

27 ม.ค. 60 /รับเสด็จฯ

 • 5 images
 • 02/16/2017
 • ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

  ...

31 ม.ค.60 สัมมนาผู้บังคับหน่วย

 • 10 images
 • 02/16/2017
 • ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ. เข้าร่วมการสัมมนา

  ภรรยาผู้บังคับหน่วยระดับกองพลและกรม เพื่อเสริมสร้างเครือ

  ...