รับเสด็จฯ

 • 6 images
 • 11/07/2016
 • ๔.๖ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.พร้อมคณะฯ เป็นผู้แทนสมาคมแม่บ้าน ทบ. ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ...

เยี่ยมกำลังพล

 • 3 images
 • 11/07/2016
 • ๔.๓ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ เข้าเยี่ยมกำลังพล ที่เข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ  ...

เยี่ยมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในงานมหกรรมธงฟ้า

 • 1 subalbums
 • 11/07/2016
 • ๔.๑๐ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. นำคณะแม่บ้านฯ เข้าเยี่ยมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบก จากหน่วยต่างๆ ในงานมหกรรมธงฟ้า ...

ฟังสวดพระอภิธรรมศพ

 • 6 images
 • 11/07/2016
 • ๔.๔  ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพมารดา นางวิลาวัลย์ วัชุณหะวัณ ณ  วัดโสมนัสวิหาร  เมื่อวันพุธที่ ๖...

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

 • 20 images
 • 11/07/2016
 • ๔.๕ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. พร้อมสมาชิกแม่บ้าน  ร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ของครอบครัวกำลังพล ในสังกัด กบ.ทบ....

เยี่ยมชมร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบก

 • 2 images
 • 11/07/2016
 • ๔.๒ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. นำคณะแม่บ้านฯ เข้าเยี่ยมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบก ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก...

รับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 • 1 images
 • 11/07/2016
 • ๔.๗ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ. เป็นผู้แทนสมาคมแม่บ้าน ทบ. ร่วมรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ...

ฟังสวดพระอภิธรรมศพกำลังพล กบ.ทบ.

 • 12 images
 • 11/07/2016
 • ๔.๘ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพกำลังพล กบ.ทบ.

  เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ม.ค. ๕๙

  ผู้ร่วมงาน   ๑...

งานวันคล้ายวันสถาปนา รร.กบ.ทบ.

 • 43 images
 • 11/07/2016
 • ๔.๑ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. พร้อมสมาชิกแม่บ้าน   ร่วมกิจกรรม ในงานวันคล้ายวันสถาปนา รร.กบ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๕๙ ณ รร.กบ.ทบ. ...

ร่วมงานสวด 27 ม.ค. 59

 • 19 images
 • 10/19/2016