3 ก.พ.เยี่ยมบุพการี

 • 6 images
 • 02/16/2017
 • ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. และ

  สมาชิกแม่บ้านฯ พร้อมผู้แทน กบ.ทบ. ร่วมกิจกรรมเข้า

  เยี่ยมบุพการีฯที่พักอาศัยกับกำลังพล กบ...

17 ก.พ. ร่วมรับเสด็จฯ

 • 2 images
 • 03/09/2017
 • เมื่อ 17 ก.พ.60 เวลา 1600 นางสุธิรา  เหลืองทองคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก และคณะฯ ร่วมรับเสด็จฯ...

23 ก.พ. แถลงข่าวสลากกาชาด

 • 5 images
 • 03/09/2017
 • เมื่อ 23 ก.พ.60 เวลา 1015 น. พล.ต.ชัยมนตรี  โพธิ์ทอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ. ร่วมแถลงข่าวการออกสลากกาชาดประจำปี ๒๕๖๐และร่วมบริจาคเงิน จำนวน...

25 ก.พ. big cleaning day

 • 16 images
 • 04/19/2017
 • ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ. และคณะ

  เข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning  ของกำลังพลกบ.ทบ.

  ณ อาคารที่พักอาศัยนายทหารประทวน กบ...

28 ก.พ. เรียนรู้ทำท๊อฟฟี่กะทิ

 • 4 images
 • 03/09/2017
 • เมื่อวันที่ 28 ก.พ.60 เวลาม 1030 นางสุธิรา  เหลืองทองคำ พร้อมด้วยสมาชิกฯ และ กำลังพล กบ. ทบ.ได้ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ทำท๊อฟฟี่กะทิ  ณ...