จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

  • 18 images
  • 05/21/2018
  •  พล.ท.รุจน์ อ่อนน้อมพันธ์  จก.กบ.ทบ. กรุณาอนุมัติให้ พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง ประธาน สม.ทบ.สาขา กบ.ทบ....

ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

  • 8 images
  • 05/21/2018
  • พ.อ.หญิง พรพิมล  โพธิ์ทอง  ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก พร้อมด้วยคณะสมาชิกฯ...

ร่วมงานทำบุญปีใหม่ สม.ทบ.

  • 5 images
  • 05/21/2018
  • พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง ประธาน สม.ทบ.สาขา กบ.ทบ. ได้ร่วมงานทำบุญปีใหม่ของสมาคมแม่บ้านทหารบก  เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๖๑ เวลา ๐๗๐๐ น. ณ...