ทัศนศึกษา

 • 88 images
 • 07/07/2017
 • ๙.๕ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ  

  พากำลังพล กบ.ทบ.และครอบครัวเดินทางไปทัศนศึกษา

  แหล่งเรียนรู้ "เส้นทางรถไฟสายมรณะ...

กิจกรรมตลาดนัด

 • 25 images
 • 07/11/2017
 • ๙.๙ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.จัดกิจกรรมตลาดนัด

  แม่บ้าน กบ.ทบ. โดยมี พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ.

  และนางสุธิรา ...

มอบดอกไม้จันทน์

 • 12 images
 • 07/07/2017
 • ๙.๑  ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.  พร้อมด้วยสมาชิกฯ

  และกำลังพลของ กบ.ทบ.ได้ร่วมกันนำดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑,๕๐๐ ดอก

  ...

ประชุมฟังคำชี้แจง

 • 16 images
 • 07/07/2017
 •   ๙.๓ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.  ได้เชิญสมาชิกฯ

  กำลังพล กบ.ทบ. มาประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๑๔๓๐ น.

  ณ...

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

 • 13 images
 • 07/07/2017
 • ๙.๒ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.  พร้อมสมาชิกฯ,

  กำลังพล กบ.ทบ. และ นทน.ฝอ.4 ร่วมกันทำกิจกรรมประดิษฐ์

  ดอกไม้จันทน์...

ติดตามความคืบหน้าโครงการฯ

 • 11 images
 • 07/07/2017
 • ๙.๔ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ

  ให้การต้อนรับ พล.ท.ธนเดช  เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ.

  ...

อาเศียรวาท ร.10

 • 19 images
 • 07/11/2017
 •   ๙.๖ พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. เเละ นางสุธิรา เลืองทองคำ

  ประธานสมาคมเเม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. ได้นำข้าราชการในสังกัด

  ...

ส่งเสด็จฯ 28 มิ.ย.60

 • 14 images
 • 07/11/2017
 • ๙.๗ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ. พร้อมคณะฯ

  ร่วมกันส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เสด็จฯ...

ททบ5

 • 28 images
 • 07/12/2017
 • ๙.๑๐ พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. เเละ นางสุธิรา เลืองทองคำ

  ประธานสมาคมเเม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. ได้นำข้าราชการในสังกัดเเละ

  ...