ส่งเสด็จฯ

 • 2 images
 • 11/07/2016
 • ๕.๓ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.พร้อมคณะฯ เป็นผู้แทนสมาคมแม่บ้าน ทบ.

  ร่วมส่งเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี...

ร่วมส่งเสด็จฯ

 • 2 images
 • 11/08/2016
 • ๕.๕ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.พร้อมคณะฯ เป็นผู้แทนสมาคมแม่บ้าน ทบ.ร่วมส่งเสด็จฯ และถวายพวงมาลัยข้อพระกร...

ร่วมพิธีบวงสรวง

 • 13 images
 • 11/08/2016
 • ๕.๖ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.พร้อมคณะฯ  ร่วมพิธีบวงสรวงพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์...

การสัมมนาตามโครงการฯ

 • 1 images
 • 11/07/2016
 • ๕.๒ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. และคณะ ร่วมกิจกรรม การสัมมนาตามโครงการฯ ของสมาคมแม่บ้านทหารบก  เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ก.พ. ๕๙

  ...

ประชุมแม่บ้าน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

 • 24 images
 • 11/07/2016
 • ๕.๔ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.และคณะ ประชุมแม่บ้าน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ประชุมมอบนโยบาย เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙

  ผู้ร่วมงาน   ...

ทัศนศึกษา จ.อุทัยธานี

 • 20 images
 • 11/07/2016
 • : ๕.๑  ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. นำคณะแม่บ้านฯ ทัศนศึกษา จ.อุทัยธานี

   เมื่อวันที่ ๒ - ๓ ก.พ. ๕๙

  ผู้ร่วมงาน ...

สักการะ 28 ก.พ. 59

 • 22 images
 • 10/19/2016