13 /3/60ร่วมถวายภัตตาหารเพล

 • 117 images
 • 05/22/2017
 • ๖.๒ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.พร้อมคณะฯ

  ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบวรนิเวศ 

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มี.ค....

27/3/60 ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

 • 20 images
 • 05/22/2017
 • ๖.๔ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ. พร้อมคณะฯ

  ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนส่งเสริม

  การศึกษาของภิกษุสามเณร...

11/3/60 ฟังคำบรรยายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

 • 213 images
 • 05/22/2017
 • ๖.๑ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.พร้อมคณะฯ

  และ กำลังพล กบ.ทบ. ได้ร่วมฟังคำบรรยายโครงการธนาคาร

  ขยะรีไซเคิล โดยมีวิทยากรจาก จนท...

24/3/60 คณะเยี่ยมไข้ จก.ดย.ทบ.

 • 4 images
 • 05/22/2017
 • ๖.๓ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ. มอบหมายให้

  พ.อ.หญิง พรพิมล  โพธิ์ทอง เป็นผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้าน

  ทหารบก สาขา กบ.ทบ....