กิจกรรมส่งเสด็จฯ

 • 10 images
 • 08/14/2018
 • พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก

  สาขากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก พร้อมด้วยสมาชิกฯ

  จำนวน 5 ท่าน  ร่วมส่งเสด็จฯ...

กิจกรรมทำความสะอาด

 • 19 images
 • 08/14/2018
 •  พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง ประธานแม่บ้าน กบ.ทบ.พร้อมสมาชิก

  ร่วมกิจกรรมbig cleaning เมื่อวันที่ 1 ส.ค.61 เวลา1300 น.

  ณ...

กิจกรรมโครงการหลวง 49

 • 26 images
 • 08/14/2018
 • พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก

  สาขากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก พร้อมด้วยคณะสมาชิกฯ

  ...