Sidebar

เมนูหลัก

19
, ก.ย.

โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

หน้าที่

  • อำนวยการ ดำเนินการฝึก การศึกษา ในหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา หน้าที่ฝ่ายอำนวยการ และหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง พิจารณาค้นคว้าวิทยาการในด้านการส่งกำลังบำรุงของหน่วยทหารทุกระดับ ปรับปรุงหลักการและมาตรฐานการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกให้เป็นแนวเดียวกัน ประสานกิจการส่งกำลังบำรุงของกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ด้วย
  • บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

 พ.อ. ณัฐพล มั่นนาค

รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.