Sidebar

เมนูหลัก

22
พฤ, ต.ค.

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายวงษ์ ผอ.สกบ.กบ.ทบ. ผู้แทน จก.กบ.ทบ. เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางวิระดา ดวงรัตน์ มารดา พ.อ.หญิง สุปาณี สรรพชัย อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธ.ค. 59 ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายวงษ์ ผอ.สกบ.กบ.ทบ. ผู้แทน จก.กบ.ทบ. เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางวิระดา ดวงรัตน์ มารดา พ.อ.หญิง สุปาณี สรรพชัย อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธ.ค. 59 ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร