Sidebar

เมนูหลัก

22
พฤ, ต.ค.

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายวงษ์ ผอ.สกบ.กบ.ทบ. ผู้แทน จก.กบ.ทบ. เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พ.อ.อัคณี อังศุเศรณี บิดา พ.อ.อารัมภ์ อังศุเศรณี รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. ในวันอังคารที่ 6 ธ.ค. 59 ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายวงษ์ ผอ.สกบ.กบ.ทบ. ผู้แทน จก.กบ.ทบ. เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พ.อ.อัคณี อังศุเศรณี บิดา พ.อ.อารัมภ์ อังศุเศรณี รอง ผอ.กอง กบ.ทบ.

ในวันอังคารที่ 6 ธ.ค. 59 ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร