Sidebar

เมนูหลัก

22
พฤ, ต.ค.

การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงตามนโยบายของ ทบ. ณ นสศ., ศบบ.และ จว.ล.บ. โดยมี ผอ.สบพ.กบ.ทบ.เป็นหัวหน้าคณะ