Sidebar

เมนูหลัก

22
, ก.พ.

การประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ เมื่อ 20 มิ.ย. 59 โดยมี จก.กบ.ทบ. เป็นประธาน