Sidebar

เมนูหลัก

09
พฤ, เม.ย.

การฝึกอบรม การใช้งานโปรแกรมบันทึกการใช้ยานพาหนะ (รถเช่า) ผ่านระบบสารสนเทศของ ทบ. (mis) ระหว่างวันที่ 16-17 มิ.ย.59 ณ ห้องฝึกอบรม รร.กบ.ทบ.