Sidebar

เมนูหลัก

22
พฤ, ต.ค.

การอบรมการควบคุมการใช้รถเช่าของ ทบ.ด้วยโปรแกรม Logistics (ระบบควบคุมสถานภาพ สป.ของ ทบ.) ให้กับหน่วย มทบ.23 โดยมี ผอ.กสท.สบพ.กบ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อ 14 มิ.ย. 59