Sidebar

เมนูหลัก

22
, ก.พ.

การอบรมการควบคุมการใช้รถเช่าของ ทบ.ด้วยโปรแกรม Logistics (ระบบควบคุมสถานภาพ สป.ของ ทบ.) ให้กับหน่วย ทภ.1 โดยมี ผอ.กสท.สบพ.กบ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อ 13 มิ.ย. 59

การอบรมการควบคุมการใช้รถเช่าของ ทบ.ด้วยโปรแกรม Logistics (ระบบควบคุมสถานภาพ สป.ของ ทบ.) ให้กับหน่วย ทภ.1 โดยมี ผอ.กสท.สบพ.กบ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อ 13 มิ.ย. 59