Sidebar

เมนูหลัก

22
พฤ, ต.ค.

การอบรมการควบคุมการใช้รถเช่าของ ทบ.ด้วยโปรแกรม Logistics (ระบบควบคุมสถานภาพ สป.ของ ทบ.) ให้กับหน่วย ทภ.1 โดยมี ผอ.กสท.สบพ.กบ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อ 13 มิ.ย. 59

การอบรมการควบคุมการใช้รถเช่าของ ทบ.ด้วยโปรแกรม Logistics (ระบบควบคุมสถานภาพ สป.ของ ทบ.) ให้กับหน่วย ทภ.1 โดยมี ผอ.กสท.สบพ.กบ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อ 13 มิ.ย. 59