Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.64 กบ.ทบ. ได้มีการจัด พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.กบ.ทบ. จาก พล.อ. ชัยมนตรี โพธิ์ทอง ผทค.(พิเศษ)ทบ. เป็น พล.ท.ภูวนารถ ชมพูบุตร จก.กบ.ทบ.