Sidebar

เมนูหลัก

07
, มี.ค.

กสท.สบพ.กบ.ทบ. ร่วมกับกรมฝ่ายยุทธบริการ กำหนดแผนการปรับแก้ไขสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของทุกสายยุทธบริการ ณ รร.กบ.ทบ. ตั้งแต่ 1-21 ก.ค.63