Sidebar

เมนูหลัก

26
, ก.ย.

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63 พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ได้สนับสนุนหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น