Sidebar

เมนูหลัก

26
, ก.ย.

การตรวจสอบความต้องการของหน่วยใช้ ณ พื้นที่ ทภ.2 (พล.ร.6 และ นขต.) เมื่อวันที่ 3 - 4 มี.ค. 63 โดยมี พ.อ. วินชัย จันทมาศ ผอ.กคง.กบ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะฯ