Sidebar

เมนูหลัก

22
พฤ, ต.ค.

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62 รอง จก.กบ.ทบ. และ หน.นขต.กบ.ทบ. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ สป.5 ของ ทบ. ครั้งที่1/2563 โดยมี ผช.ผบ.ทบ.เป็นประธาน