Sidebar

เมนูหลัก

22
, พ.ย.

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผช.ผบ.ทบ.(2) ให้การต้อนรับ นายมาเร็ก ลิบชีตซกี ออท.เช็ก/ไทย ในการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเช็ก เมื่อ 21 พ.ค. 61