Sidebar

เมนูหลัก

13
, พ.ย.

การตรวจเยี่ยมและรวบรวมข้อมูลความต้องการงานซ่อมบำรุงและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยในพื้นที่ ทภ.2 (มทบ.23, พล.ม.3) โดยมี ผอ.กซบ.สกบ.กบ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะฯ ระหว่างวันที่ 3-4 เม.ย. 61