Sidebar

เมนูหลัก

25
, ม.ค.

ระบบฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการประกวดเนื่องในวันภูมิปัญญานักรบไทย 60 โดยมี ผอ.สกบ.กบ.ทบ. เป็นผู้แทน จก.กบ.ทบ. ณ สโมสรกองทัพบก เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 60