Sidebar

เมนูหลัก

16
, ธ.ค.

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงยุทโธปกรณ์ของ ทบ. ครั้งที่ 1/2560 โดยมี รอง เสธ.ทบ.(4) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 60