Sidebar

เมนูหลัก

06
, ก.ค.

พิธีไหว้ครูของหลักสูตรการบริหารจัดการที่ดิน รุ่นที่ 4 โดยมี รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 60