Sidebar

เมนูหลัก

29
, ม.ค.

บริษัท Meta Aerospace Capital ขอเข้าเยี่ยมคารวะ จก.กบ.ทบ. พร้อมทั้งแนะนำบริการเช่าและเช่าซื้ออากาศยาน ณ ห้องรับรอง กบ.ทบ. เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 60