Sidebar

เมนูหลัก

18
พฤ, ม.ค.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาขีดความสามารถและการบริหารจัดการทรัพยากรการบิน ทบ. เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุม กบ.บ. (1) โดยมี รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธาน