Sidebar

เมนูหลัก

20
, ก.ย.

การประชุมพิจารณาปรับปริมาณการเก็บรักษา สป.5 อัตรามูลฐานแต่ละประเภท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย.60 ณ ห้องประชุม กบ.ทบ.(1) โดยมี ผอ.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธาน