Sidebar

เมนูหลัก

13
, พ.ย.

ประชุมการเสริมสร้างความพร้อมรบของ พล.ร.๑๑ ในวันที่ ๒๒ มิ.ย. เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. โดยมี ผอ.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธานการประชุม