Sidebar

เมนูหลัก

11
, ธ.ค.

การประชุมแนวทางในการทดลองใช้งานระบบบริหารจัดการ สป.3 โดยมี ผอ.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กบ.ทบ.(1) เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 60