Sidebar

เมนูหลัก

18
, ก.พ.

พิธีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงรุ่นที่ 57 และนายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10 ณ รร.กบ.ทบ. โดย รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.เป็นประธาน เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 60