Sidebar

เมนูหลัก

22
, มิ.ย.

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่ได้รับยศสูงขึ้น และมอบเกียรติบัตร โดยมี จก.กบ.ทบ.เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 60