Sidebar

เมนูหลัก

22
, ก.พ.

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี จก.กบ.ทบ. เป็นประธาน