Sidebar

เมนูหลัก

21
พฤ, พ.ย.

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี จก.กบ.ทบ. เป็นประธาน